Coaching

Coaching is een methode waarvoor je kan kiezen wanneer je nog voldoende draagkracht hebt.  Een coach leert je je eigen kracht te herwinnen.  Heb je een diagnose van een psychisch probleem, dan is therapie eerder aangewezen. 

Coaching is een gelijkwaardige manier van werken, waarbij je als cliënt zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen stappen.  De coach begeleidt en biedt opties, jij kiest zelf waar je voor gaat.

Coaching kan voor alle levensthema’s en ook aanvullend bij Burn-out.

De ervaring leert ons dat coaching mensen vaak sneller terug in hun eigen kracht zet.  Coaching is er bij uitstek op gericht om je eigenwaarde te vergroten.

In coaching werken we met gesprekken en oefeningen met de bedoeling om inzichten en bewustwording te creëren.